Nizip Karot Kesme

Gaziantep Karot firmamız, beton delme kesme alanında Nizip ilçemizde halatlı tel kesme, hidrolik derz ve filiz ekme ankraj hizmetlerini Nizip için vermektedir

Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde yer unsurunun önemi büyüktür. Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotomya ve Akdeniz arasında bulunuşu güneyden ve Akdeniz`den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiştir. Bu nedenle Gaziantep tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolunun da buradan geçmiş olması ilin önemini ve canlılığını devamlı olarak korumasını sağlamıştır.

Gaziantep ve çevresi M.Ö. 700-546 yılları arasında Asur, Med ve Pers İmparatorluklarının yönetimine girmiştir. Büyük İskender`in Pers Devletini yıkmasından sonra Roman`ın, M.S. 636 yılına kadar da Bizans`ın egemenliği altında kalmıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş`tan Halep`e, Birecik`ten Akdeniz kıyılarına ve Diyarbakır`dan İskenderun`a giden ana yollar üzerinde bulunduğundan, her dönemin kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur. İslamiyet`in buralardan Anadolu`ya yayılmış olması ve Hz. Ökkeşiye`nin türbesinin Nurdağı ilçesinin Durmuşlar köyü yakınlarındaki bir tepenin üzerinde bulunması Gaziantep için ayrı bir önem taşımaktadır.

 

Hizmet Verdiğimiz Diğer İller